U heeft de betaling geannuleerd.
You have cancelled the payment.