STEUN ONZE ACTIE. DONEER.
SUPPORT US. MAKE A DONATION.

LET OP!
Het duurt even voordat uw betaling op onze teller bijgewerkt is.
ATTENTION!
It takes some time before your payment is added to our counter.

De organiserende Stichting Happy Motion is erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en heeft geen winstoogmerk. Een schenking aan een ANBI is fiscaal aftrekbaar.

INFO

The organizing foundation Happy Motion is recognized as a charitable institution (ANBI), and has no profits. A donation to an ANBI is tax deductible.


anbi_logo