Het betalingsproces is succesvol voltooid.
The paymentprocess has completed successfully.

HARTELIJK DANK VOOR JE DONATIE!
THANK YOU FOR YOUR DONATION!